Vad är cookies?

En cookie (kaka) är en fil som lagras på besökarens dator. Hädanefter - för enkelhetens skull - använder vi endast termen cookie. Det finns två typer av cookies och båda används i Flex HRM:

Hur använder vi cookies?

Flex HRM använder varaktiga cookies för grafiska inställningar och allmän funktionalitet som förbättrar användarupplevelsen.

Flex HRM använder Sessionscookies för att autentisera och underlätta kommunikationen mellan användare och server såsom att behålla användaren inloggad i systemet.

Flex HRM använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Vad säger lagen?

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja att ta bort dem.

Användaren ska också lämna ett förenklat medvetet samtycke till användandet av cookies. Detta gäller inte cookies som är nödvändiga för att applikationen ska fungera. Post- och telestyrelsen har ingen specificerad teknisk beskrivning om hur samtycket ska ges utan fastställer att det är upp till innehavaren av webbplatsen att ta fram en lösning som följer lagen.

Post- och telestyrelsen rekommenderar att informationen om cookies bör innehålla namnet, domänen, livslängd, typ av data som lagras och syftet med alla cookies på sidan.

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida.

Klassificering av cookies

Cookies brukar delas in i klasser för att tydliggöra deras syfte. Vi använder brittiska ICC:s föreslagna klassificering som utgår ifrån det EU-direktiv som den svenska lagen bygger på:

Klassificering Beskrivning
Nödvändiga Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera. De stödjer viktiga funktioner för den tekniska driften av hemsidan som säkerställer att sidan fungerar. Nödvändiga cookies behöver inget samtycke av användaren för att få finnas.
Funktionalitet Också känt som "preferenscookies", dessa cookies används för att förbättra din upplevelse av applikationen och innehåller användarvalda inställningar och hjälpmedel för navigering. Ingen personlig identifierbar information samlas in från dessa cookies.
Prestanda och drift Dessa cookies används vid driften av hemsidan, för kundundersökningar, insamling av uppgifter om antal besök på olika sidor och för andra webbanalyser. Ingen personlig identifierbar information samlas in ifrån dessa cookies.
Marknadsföring Dessa cookies kan användas till att bygga upp en sökprofil och/eller surfhistorik för varje besökare. Den information som samlas in med dessa cookies kan vara identifierbar eller unik. Det är bara anonym information som kan komma att delas med tredje part.
Mer om ICC och klassificering av cookies.

Cookies i Flex HRM

Följande första parts-cookies används i Flex HRM:

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNet poolia.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
ASP.NET_SessionId poolia.flexhosting.se Session 120-bitars slumptal som 20-tecken lång string Nödvändiga När en användare först öppnar en sida som implementar ASP.NET Session State så skapas en cookie som håller i Sessionens ID och används för att säkerställa att informationen kommer till rätt användare.
.FlexNetUserSession poolia.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När UserSessionAuthenticateModule är aktiverad så skapas en Session som sparas i databasen, ID:t för denna Session sparas i en ticket och användas för att säkerhetsställa att Sessionen lever och att den tillhör den inloggade användaren.
SecondStepVerification poolia.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
SSVTD poolia.flexhosting.se 10 år FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När tvåstegsverifiering används och anändare och väljer att komma ihåg enheten.
__RequestVerificationToken_* poolia.flexhosting.se Session 128-bitars slumptal Nödvändiga Används för att skydda mot CSRF-attacker. * motsvarar en slumpmässig nyckel som används för att garantera en unik cookie.
anstallningId poolia.flexhosting.se Session GUID Funktionalitet
reserakningId poolia.flexhosting.se Session GUID Funktionalitet
reserakningarTabIndex poolia.flexhosting.se Session Integer Funktionalitet
IsCookiesApprovedByUser poolia.flexhosting.se 365 dagar Bool Funktionalitet
BemanningSchemaLastUsedPage poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_BemanningKonteringSortingOrder poolia.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet
Bemanning_OversiktKolumnLayout_* poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_Konteringsurval poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_SingleKonteringsurval poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_VisaSamtligaAnstallda poolia.flexhosting.se 365 dagar Bool Funktionalitet
horizontalResizeBPA poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
horizontalResizeGrundschema poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBPA poolia.flexhosting.se 365 dagar - Funktionalitet
verticalResizeGrundschema poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBottomBPA poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBottomGrundschema poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBottomLonerevision poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
ReserakningNumberOfRows poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
Reserakningar_VisaSummor poolia.flexhosting.se 365 dagar Bool Funktionalitet
Reserakningar_GridHeight poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
lang poolia.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet
TidrapporterNumberOfRows poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
worker_id poolia.flexhosting.se 365 dagar GUID Funktionalitet
TidGranskningsniva_UrvalsFilter poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
instruktionsfilm poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
KonteringArbetspassDoljAvslutade poolia.flexhosting.se 100 dagar JSON Funktionalitet
KalenderPageSize poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
Grundschema_PageSize poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
NarvarotablaWidget_PageSize poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
OvertidsbevakningWidget_PageSize poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
lonerevisionGridPageSize poolia.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
DelbifallDateInterval poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
BemanningDateInterval poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
PassforfraganDateInterval poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
ReserakningGranskningsniva_Urvalsfilter_* poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
StatistikcentralId poolia.flexhosting.se 365 dagar GUID Funktionalitet
kontokortImportUrval poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
verticalResizeKalender poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
VisaPeriodinformation poolia.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
VisaDaginformation poolia.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
arbetspassvyVisaBemanning poolia.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
Bemanning_GrundschemaVisaTotalSchematidEnligtHeltidsschema poolia.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
LoginpageCulture poolia.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet
{0}_Schema_BemanningAnstallningSortingOrder poolia.flexhosting.se 365 dagar Nummer Funktionalitet {0} = företagsid
{0}_BemanningAnstallningHemkonteringSortingOrderId poolia.flexhosting.se 365 dagar Guid Funktionalitet {0} = vald hemkontering i schemavyn att sortera på
OvertidsregelverkFilter poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet Filter alternativ
previousTidgruppId poolia.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet Används för att tidgrupp ska kommas ihåg vid byte i olika vyer

Senast uppdaterad 2017-10-13

Cookies från tredje part

I systemet finns även cookies från tredje part. Dessa styr vi inte över, utan vi föreslår att du som besökare vänder dig till tredje part för information om deras cookies. Följande tredje part-tjänster finns i systemet som kan skapa cookies:

Cookies i HRM Mobile

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNetMobile poolia.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
.FlexMobileAuth poolia.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga
.FlexNetMobileUserSession poolia.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När UserSessionAuthenticateModule är aktiverad så skapas en Session som sparas i databasen, ID:t för denna Session sparas i en ticket och användas för att säkerhetsställa att sessionen lever och att den tillhör den inloggade användaren.
SecondStepVerification poolia.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
SSVTD poolia.flexhosting.se 10 år FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När tvåstegsverifiering används och anändare och väljer att komma ihåg enheten.
__RequestVerificationToken_* poolia.flexhosting.se Session 128-bitars slumptal Nödvändiga Används för att skydda mot CSRF-attacker. * motsvarar en slumpmässig nyckel som används för att garantera en unik cookie.
Culture poolia.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet

Local Storage i HRM Mobile

Namn Domän Typ av data Klassificering
AutoLogin poolia.flexhosting.se Bool Funktionalitet
HistoryUsagekonteringar poolia.flexhosting.se JSON Funktionalitet
RememberMe poolia.flexhosting.se Bool Funktionalitet
UserCredentials poolia.flexhosting.se JSON Funktionalitet
language poolia.flexhosting.se Text Funktionalitet
lsFlags poolia.flexhosting.se JSON Funktionalitet
show_generated poolia.flexhosting.se Bool Funktionalitet
theme poolia.flexhosting.se Text Funktionalitet
usercredentials poolia.flexhosting.se JSON Funktionalitet
IsCookiesApprovedByUser poolia.flexhosting.se Bool Funktionalitet

Senast uppdaterad 2016-11-01

Cookies i HRM Timeclock

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNetWebbklocka poolia.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
.FlexNetWebbklockaAuth poolia.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga
SecondStepVerification poolia.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
CurrentForetag poolia.flexhosting.se Session Text Funktionalitet
CurrentKundinstans poolia.flexhosting.se Session Text Funktionalitet
CurrentWebbklocka poolia.flexhosting.se Session Text Funktionalitet

IndexedDB i HRM Timeclock

Tabell Index Typ av data Klassificering Kommentar
semiClocking JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.
user Username, CardBadgeId, UsernameAlias JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.
clocking JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.

Hur stänger jag av cookies och vad innebär det för mig som användare av Flex HRM?

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda HRM, Mobile eller TimeClock.

Om du blockar alla cookies förutom de som är klassificerade som nödvändiga så kan du använda tjänsten, men du mister både funktionalitet och en god användarupplevelse.

EDAAs sida YourOnlineChoices.com har en hjälpsida med instruktioner för hur du kan inaktivera cookies i din webbläsare samt svar på andra relevanta frågor.

Övrigt

EDAAs sida YourOnlineChoices.com informerar om cookies och rekommendationer för dessa, riktade till innehavare och användare av webbplatser.
Rättslig info: Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
GDPR artikel angående cookies
Licenser